028 7106 6262

 thaisontrongrau@gmail.com

Thông báo từ AntCoin đến cộng đồng

Thông báo từ AntCoin đến cộng đồng

AntCoin sẽ niêm yết lên sàn và tất cả mọi người có thể rút khi vào phiên bản 3.0.21 và tất cả thành viên sẽ nâng cấp trong phiên bản từ ngày 1/11 đến 5/11!

Contract Address: 0x3E71D64B78391909A2f86571E812a3E0dCB90221

Link Scan:

https://bscscan.com/address/0x3E71D64B78391909A2f86571E812a3E0dCB90221

Platform: BEP-20

Giao dịch tại sàn Pancakse swap V2 kể từ phiên bản 3.0.21

Poocoin: Coming Soon

Poocex: Coming Soon

—----------------------

Thông báo từ AntCoin đến cộng đồng

AntCoin will be listed on the exchange and everyone can withdraw when it comes to version 3.0.21 and all members will upgrade in version from 1/11 to 5/11!

Contract Address: 0x3E71D64B78391909A2f86571E812a3E0dCB90221

Link Scan:

https://bscscan.com/address/0x3E71D64B78391909A2f86571E812a3E0dCB90221

Platform: BEP-20

Trading at Pancakse swap V2 since version 3.0.21

Poocoin: Coming Soon

Poocex: Coming Soon

---------------------

Hotline hỗ trợ Vipay: 0395492828/0375964697

Website: https://vipay.info/

Thông báo từ AntCoin đến cộng đồng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Bản quyền thuộc về Vipay 2020
  • Chính sách bảo mật
  • Điều khoản sử dụng

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn