028 7106 6262

 thaisontrongrau@gmail.com

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Trong bài viết hôm nay, Vipay hướng dẫn cho chúng ta tải về ví metamask và tạo ví Bep 20 trên điện thoại của mình.

Bước 1: Tải về Ví metamask

Từ điện thoại, chúng ta vào CH Play hoặc App Store.

Gõ vào ô tìm kiếm từ “ Metamask”, sau đó chọn “cài đặt”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Bước 2: Tạo ví Metamask

Sau khi cài xong thì chúng ta chọn “Mở”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Tiếp theo chọn “bắt đầu”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Tiếp theo chọn “tạo một ví mới”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Sau đó chọn “đồng ý”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Bước kế tiếp, tạo mật khẩu mạnh cho ví của mình, nhập 2 lần. Sau đó “đồng” và click vào “Tạo mật khẩu”.

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Bạn có thể chọn FaceID hoặc không.

Bước 3: Bảo mật ví Metamask

Để bảo vệ metamask chúng ta chọn “bắt đầu”, sau đó chúng ta chọn “Xem” các ký tự bảo mật, nên ghi lại để xác nhận. Khi hoàn thành xác nhận ký tự thì thông báo chúc mừng, chúng ta đã hoàn thành xong bước tạo ví.

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Bước 4: Thêm ví Bep 20 vào Metamask

Note lại 5 dòng sau đây để thêm thông tin vào:

- Network Name: Binance Smart Chain (BSC) – BEP20

- New RPC URL: https://bsc-dataseed1.binance.org/

- ChainID: 56

- Symbol: BNB

- Block Explorer URL: https://bscscan.com/

Tại màn hình chính chọn dấu 3 gạch ngang.

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Chọn “cài đặt”----> chọn” mạng”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Chọn “thêm mạng”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Tiếp theo điền thông tin 5 dòng trên

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Tiếp theo chọn “đã hiểu”

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Như vậy đã hoàn thành xong tạo ví Metamask và thêm ví bep 20 vào Metamask.

Đính kèm video hướng dẫn chi tiết: https://youtu.be/Yh-hTqgmGvk

--------------------------

Hotline hỗ trợ: 0375964697/0395492828

Website: https://vipay.info/

Hướng dẫn tải về ví metamask và tạo ví Bep 20

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Bản quyền thuộc về Vipay 2020
  • Chính sách bảo mật
  • Điều khoản sử dụng

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn